Radicaal rechts in het voortgezet onderwijs

« Go back to: Books & Theses

Thesis

Radicaal rechts in het voortgezet onderwijs

Year Published: 2020
Author(s): Britt Pertijs
Publisher: Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam

Description

Veel scholen krijgen te maken met radicale leerlingen, maar specifieke kennis over radicalisering binnen de schoolcontext ontbreekt. Onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op extremistisch geweld en minder op het radicaliseringsproces dat hieraan ten grondslag ligt. Daarom is het doel van deze studie het in kaart brengen van de relatie tussen rechts-radicaal gedachtegoed van leerlingen en hun sociale netwerk op school. Hiervoor is gebruik gemaakt van interviews en een sociale netwerkanalyse. De resultaten tonen aan dat het sociale netwerk op school vooral samenhangt met de ervaren marginalisering van de eigen bevolkingsgroep. In dit onderzoek lijken de mechanismen betekenisgeving en sociale identiteitstheorie een rol te spelen in de relatie tussen het sociale netwerk en radicaal gedachtegoed. Een onverwachte bevinding is dat de radicale leerlingen centrale posities in het netwerk innemen. Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat het sociale netwerk op school samenhangt met bepaalde aspecten van radicaal gedachtegoed van jongeren. Daarmee levert dit onderzoek een bijdrage aan de dominante opvatting dat vooral extremistische groeperingen bepalend zijn voor het radicaliseringsproces van jongeren. De implicaties van huidige studie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden besproken.