Aku Antombikums

Associate member

Dr. Aku Stephen Antombikums is gespecialiseerd in de analytische godsdienstfilosofie, analytische theologie en systematische theologie. Hij promoveerde in analytische godsdienstfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2022. Hij was een korte termijn postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit, Amsterdam (2023), waar hij samenwerkte aan het thema van het onderscheiden van goddelijke aanwezigheid. Momenteel is hij onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika.

De onderzoeksinteresse van Dr. Aku concentreert zich voornamelijk op het existentiële probleem van het kwaad dat wordt georkestreerd door de menselijke vrijheid. Zijn recente publicaties zijn onder meer Divine Omnipresence and Human Suffering (Philosophia Reformata 2024), A Study of Pentecostal Hermeneutics (Verbum et Ecclesia 2024), Divine Presence and Absence: A Theodicy of Narrative Analytic Theology (Verbutm et Ecclesia 2024), I Thought You Were My Brother: Christian Dilemmas Amidst Religious Persecution (Forth-coming), Is Embracing Metaphysical Determinism or Free Will a Better Response to Suffering? (Forth-coming chapter: Virtuous and Vicious Responses to Tragedy) en Divine Providence Amid Ecological Crises: A Nigerian Perspective (Forth-coming chapter: Making Room for the Story to Continue? An Earthed Faith: Telling the Story amid the “Anthropocene.”) en binnenkort Divine Control, Human Agency and the Problem of Evil.

Het komende jaar zal dr. Aku werken aan Autonomy, Theonomy and Moral Accountability in the Context of Religious Extremism in Nigeria. Als slachtoffer van religieus extremisme wil dit project onderzoeken hoe heilige teksten zijn gemanipuleerd in de extreme ontmenselijking van religieuze minderheden. Het onderzoek zal zich onder andere richten op vragen als: Hoe kan een beter begrip van de relatie tussen causaal/bepaalde en vrijelijk uitgevoerde handelingen opwindende mogelijkheden bieden om het probleem van moreel kwaad te onderzoeken, vooral in de context van religieus extremisme? Welke implicaties heeft theonomie voor morele verantwoordelijkheid? Stimuleert de theonomie de ontmenselijking van mensen als een vorm van religieuze plicht? Met andere woorden: wat zijn de ethiek en motivaties voor religieus fundamentalisme en extremisme, gegeven de notie van theonomie?