Benjamin Anderson

Externe promovendus

Benjamin Anderson, behaalde zijn Master of Social Work (MSW) aan de Northeastern Illinois University in Chicago in 2018. Hij onderzocht het belang van intergenerationele relaties in de LHBTQ+ gemeenschap en met name de sociale waarde van deze contacten voor oudere leden van deze gemeenschap.

Tijdens zijn masterprogramma deed hij veldwerk bij het Howard Brown Health Center, een LHBTQ+ gezondheidscentrum. Hier begeleidde hij diabetespatiënten en faciliteerde hij groepstherapie voor oudere LHBTQ+ personen die een nieuwe levensfase ingaan.

De afgelopen jaren is Benjamin werkzaam geweest als maatschappelijk werker in scholen met studenten van voornamelijk Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst. Hij begeleidde studenten en gezinnen met geestelijke gezondheidsproblematiek. Ook hielp hij kinderen en pubers bij hun ontdekkingstocht naar hun seksuele en genderidentiteit en een daaruit voortvloeiende coming out.

Op dit moment promoveert Benjamin aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij onderzoek doet naar de coming out-ervaringen van LHBTQ+ personen met een orthodoxe joodse, christelijke of islamitische achtergrond. Hij streeft naar het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van LHBTQ+ personen, met name zij met een fundamentalistisch religieuze achtergrond.