Clyde Missier

Externe promovendus

Mijn promotieonderzoek zal bijdragen aan het grotere onderzoeksproject “Extreme Geloofsovertuigingen”: Oorsprong en Ethiek van Fundamentalisme en zal zich focussen op de invloed van extreemrechtse retoriek en religieus fundamentalisme in sociale media op de epistemische autoriteit en social imaginaries (ingebeelde sociale waarden en symbolen) van jonge volwassenen (18-25 jaar) uit religieuze minderheidsgroeperingen in Amsterdam (NL) en Mumbai (India). Om het onderzoeksprobleem te begrijpen zal het onderzoek bestaan uit het verzamelen van zowel kwantitatieve (sociale media analyse) als kwalitatieve (interviews) gegevens.

Thans ben ik werkzaam als docent, onderzoeker en afstudeerbegeleider bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik doceer vakken op het gebied van media, ethiek, onderzoek, reputatiemanagement en innovatie. Ik heb een BA (honours) in Bedrijfskunde (VK), MA in Religiewetenschappen (VU) en een MSc. in Contemporary Asian Studies/Culturele Antropologie (UvA). Voor mijn loopbaan in het hoger onderwijs werkte ik onder meer als (financieel) journalist en manager op het gebied van media en communicatie.