Joe Jaspers

Stagiair

Joe Jaspers behaalde een Researchmaster in filosofie (UvA), waar hij voornamelijk werkte aan filosofische kwesties die een brug slaan tussen esthetiek en ethiek en epistemologie: zijn bachelorscriptie onderzocht het morele concept van het kwaad als een esthetisch oordeel, en in zijn master onderzocht hij de waardering van onwaarheid in de kunst met onze morele waardering van waarheid in het algemeen, waarbij concepten uit de esthetiek van Nietzsche en Kant werden gebruikt.

Hij maakt als algemeen stagiair deel uit van Extreme Beliefs en helpt bij het ontwikkelen van educatief materiaal voor buiten-academische doeleinden. Zijn eigen onderzoek richt zich op het bevragen van de rol van narrativiteit in het extremistische denken. Hij wil onderzoeken hoe narratieven functioneren als een belangrijk middel van de extremistische ideologie, en meer fundamenteel hoe aspecten van betekenisgeving in het narratieve denken bij uitstek geschikt zijn om te resoneren met de psychologie van extremisme. Hoe kunnen we immers de aantrekkingskracht van extremistische verhalen begrijpen – en effectiever nadenken over het potentieel van tegenverhalen – zonder de specifieke betekenisgevingsprocessen te onderzoeken die een integraal onderdeel zijn van de aantrekkingskracht van verhalen als zodanig?