Joep van Gennip

Geassocieerd lid

Dr. Joep van Gennip is een geassioceerd lid van het onderzoeksproject ‘Extreme Beliefs – The Epistemology and Ethics of Fundamentalism’. Zijn huidige postdoctoraal onderzoek richt zich op het integratiebeleid en de activiteiten die de Nederlandse kerken hebben ontplooid ten behoeve van politieke delinquenten in het naoorlogse Nederland. Het onderzoek zal ook kijken of wij heden ten dage iets kunnen leren van het toenmalige resocialiseringsbeleid in relatie tot de recente problematiek van terugkeer van ex-jihadisten in onze samenleving, en of religieuze instanties daarbij een bemiddelende rol zouden kunnen spelen.

Joep studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Oxford. Na zijn afstuderen ontving hij een beurs om een jaar theologie te studeren, eveneens te Nijmegen. In 2014 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de katholieke kerk, in het bijzonder de periode vanaf de zeventiende eeuw tot heden. Hij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen, waaronder de jezuïeten, spiritualiteit, (religieuze) orden en congregaties, historiografie, en (politieke) collaboratie. In 2018 schreef hij met Karim Schelkens en Paul van Geest het handboek Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis, welke in het Engels zal worden vertaald. Hij werkte mee aan The Oxford Dictionary of the Christian Church onder redactie van Andrew Louth, waarvan de vierde editie volgend jaar zal verschijnen. Thans is hij werkzaam als postdoc onderzoeker aan Tilburg University.