Naomi Kloosterboer

Postdoc

Dr. Naomi Kloosterboer is postdoc binnen het project ‘Extreme Beliefs – The Epistemology and Ethics of Fundamentalism’. Haar onderzoek concentreert zich op de vraag of personen met fundamentalistische overtuigingen een beroep kunnen doen op bepaalde excuses die hun vermindert verantwoordelijk maken. Wanneer worden rationele capaciteiten dusdanig beïnvloed door sociale factoren, zoals isolatie, groepsdruk of indoctrinatie, dat dit de verantwoordelijkheid van een individu of groep reduceert?

Met dit project verdiept Naomi haar onderzoeksinteresses in rationele capaciteiten, (mentale) agency, en verantwoordelijkheid. In 2019 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Attitude and Commitment: A Study of Transparent Self-Knowledge. Ze heeft artikelen in verschillende academische tijdschriften gepubliceerd en mengt zich in het publieke debat via blogs, publieke evenementen en Socratische gesprekken. Als docent heeft ze gevarieerd onderwijs verzorgd, onder andere over filosofie van het handelen, (medische) ethiek, morele psychologie, politieke en sociale filosofie en wetenschapsfilosofie.