Scott Gustafson

Geassocieerd lid

Scott Gustafson heeft uitgebreide ervaring in het Midden-Oosten als een beoefenaar en consultant bij confessionele liefdadigheidsinstellingen en kerken in humanitaire hulp en zendingswerk. Hij heeft een MA behaald in Interculturele Studies/Midden-Oosten Studies bij Moody Graduate School en een BA in Verzorging en Biologie bij Western Michigan University. Hij heeft Arabisch gestudeerd aan de University of Jordan en heeft een certificaat door het Cultural Intelligence Centre als een CQ Certified Facilitator.

Scott is aan het promoveren in Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit door de Internationale Baptist Theological Study Centre door onderzoek te doen naar het fenomeen levensbeschouwenlijke verandering bij voormalige moslimvluchtelingen in de Levant en de deradicalisatie van sommige gewelddadige extremisten onder hen. Hij zal factoren verkennen die de veranderingen in extreme geloofsopvattingen en gedragingen beïnvloeden en trachten inzichten te verzamelen die geëxtrapoleerd kunnen worden voor andere vakgebieden.

Scott en zijn echtgenote Lindsay hebben twee kinderen en ze wonen in Grand Rapids, MI.