In mei 2021 ontvangt Ruth Rebecca Tietjen de Dr. Leopold Lucas Junior Researcher Prize (20.000 €), een prijs die wordt uitgereikt door de Faculteit der Protestantse Theologie van de Universiteit van Tübingen (DE) voor uitmuntende proefschriften op het gebied van filosofie, geschiedenis en theologie. Ruths proefschrift ‘Am Abgrund. Philosophische Theorie der Angst und Übung in Philosophischer Freiheit” (Paderborn 2019: Mentis) is gewijd aan het fenomeen angst. Wat is angst? En wat zegt het feit dat we specifieke vormen van angst ervaren ons over het menselijk bestaan?

Ruths bespreking van deze vragen overbrugt de kloof tussen de hedendaagse analytische filosofie van emotie en existentiële filosofie. Het integreert niet alleen fenomenen van existentiële angst in een analytische analyse, maar maakt ook gebruik van verschillende – analytische en existentiële – presentatievormen en reflecteert op de vraag hoe inhoud en vorm van filosofische presentatie met elkaar verstrengeld zijn.

In het eerste deel introduceert ze een analytische theorie van vrees en angst. In het tweede deel verkent ze verschijnselen van zelf-reflexieve en humeurachtige angst, gebruikmakend van Kierkegaards ‘The Concept of Anxiety’ en Heideggers ‘Being and Time’. Dit resulteert in een analytische filosofie van angst die verrijkt is door existentiële fenomenen. In het derde deel reflecteert ze kritisch op de vraag of zoiets als ‘analytisch existentialisme’ mogelijk is. Ze stelt dat existentiële filosofie niet alleen een kwestie van inhoud is, maar ook van vorm, en verdedigt haar idee van filosofie als een oefening in vrijheid. Bijgevolg eindigt het boek met een essay dat existentieel is in zowel inhoud als presentatievorm; het begint met een afbeelding en eindigt met een gedicht.