Dr. Ian James Kidd

Assistent-professor, Department of Philosophy, University of Nottingham

Ian Kidd verricht onderzoek in de epistemologie, de geschiedenis van de Westerse en Aziatische tradities en de filosofie van onderwijs, wetenschap, ziekte en gezondheidszorg, en religie en het spirituele leven. Zijn huidige projecten hebben betrekking op epistemische deugden en ondeugden, ziektefilosofie, epistemisch onrecht en ziekte, ethische en spirituele voorbeelden, klassieke Chinese ethiek en esthetiek, en het latere werk van Paul Feyerabend (de ‘epistemische anarchist’).

Hij levert ook een bijdrage aan verbeteren van de intellectuele en demografische diversiteit van de filosofie. Hij werkt aan sociale en deugdepistemologie, filosofie der geneeskunde, filosofie van de religie, wetenschapsfilosofie en comparatieve filosofie. Hij beweegt zich in de analytische, continentale en Aziatische tradities.

Hij zet zich in om de vertegenwoordiging van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen in de academische filosofie te verbeteren. Hij was oprichter en voorzitter van de Diversity and Inclusion Group (DIG) van de Durham Philosophy Department, en Equality and Inclusion Officer voor de School of Philosophy, Religion, and History of Science in Leeds. Hij is ook een Vriend van de Society for Women in Philosophy UK.