Julia Duetz

Externe promovendus

Julia Duetz is PhD kandidaat aan de faculteit Geesteswetenschappen en Junior Lecturer aan het John Stuart Mill College waar zij lesgeeft aan Philosophy, Politics and Economics (PPE) studenten. Zij onderzoekt de aard van en de argumenten voor geloof in complottheorieën door middel van het uiteenzetten en evalueren van de evidentiële normen die de fundering vormen voor complot-denken.

Duetz heeft een BA Wijsbegeerte en een BA Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit Utrecht (2019). In haar Research Master Philosophy aan de Vrije Universiteit (2021) deed ze onderzoek naar de samenhang tussen sociaal-ethische problemen en rationaliteit, de rol van logica in niet-filosofische argumentatie, en onderzocht ze de argumentatie die ten grondslag ligt aan een specifieke complottheorie: de Flat Earth theorie.