Nora Kindermann

Promovendus

Nora werkt als PhD kandidaat aan het project ‘Extreme Beliefs – The Epistemology and Ethics of Fundamentalism’. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een epistemologie van fundamentalistische overtuigingen van individuen. Concreet onderzoekt ze de notie ‘fundamentalistische overtuiging,’ de relatie tussen fundamentalistische overtuigingen en andere epistemisch nadelige fenomenen, en de positieve en negatieve epistemische statussen die fundamentalistische overtuigingen kunnen hebben.

Nora rondde de BA Humanisitiek aan de Universiteit van Humanistiek (2016) en de BA Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht (2017) af. Gedurende haar MA Conflict Studies and Human Rights aan de Universiteit Utrecht (2018) deed ze onderzoek naar het optreden van de anti-IS coalitie in Syrië en de perceptie daarvan door de lokale bevolking. Tijdens de MA Religie en Identiteit in de Moderne Wereld aan de Universiteit van Amsterdam (2020) deed Nora onderzoek naar de rol van religie in het proces van radicalisering.

Hiervoor werkte Nora als beleidsmedewerker bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en was aangesloten bij het onderzoeksproject ‘The Intimacies of Remote Warfare’.